About | Hakkımızda

Sarraf | Galeyan | Mekanik (a.k.a. SGMStudio) was founded by partners Emine Seda Kayım, Erhun Erdoğan and Memduh Can Tanyeli in August 2012. Defining and creating an inter-disciplinary working field emerging from the individual specialty areas of its partners, SGMStudio has drawn its path by designing and producing multimedia works for creative industries, nurtured by publishing and content production, sound and music recording and composing, photography and film making.

Sarraf | Galeyan | Mekanik (kısaca SGMStudio) Ağustos 2012’de Emine Seda Kayım, Erhun Erdoğan ve Memduh Can Tanyeli ortaklığında kuruldu. Her bir ortağın uzmanlık alanları ile ilgi alanlarının kesişiminden doğan disiplinlerarası bir çalışma sahası yaratan SGMStudio, tüm yaratıcı sektörler için yayın ve içerik, ses ve müzik ile fotoğraf ve filmin verimli, doyurucu işbirliği alanından beslenen multimedya işleri tasarlamak ve üretmek üzere yola koyuldu.

hakkimizda_toplu_eds2_colorized

After producing numerous short films and documentary shorts for design and architecture disciplines, the team, who believes that all media production is a content production, pursues its activities of documenting, narrating and promoting works of various creative agencies, ranging from the music industry to performing arts.

Bugüne dek mimarlık kısa film ve belgeselleri üretmiş olan ekip, her türlü medya üretiminin bir içerik üretimi olduğu kabulünden yola çıkarak, müzik endüstrisinden sahne sanatlarına uzanan bir çeşitlilikte belgeleme, anlatım ve tanıtım faaliyetlerini sürdürüyor.

hakkimizda_sgm_sirinler_colorize

But, of course, everyone has his/her unique dream. Here are those partners in crime (or, Smurfs)!

Öte yandan her aslanın kalbinde başka bir mesleki arzu yatıyor. İşte o aslanlar (ya da şirinler)!