FAQ | SSS

Why did you guys name your company “Sarraf | Galeyan | Mekanik” and what does it mean? | Sarraf | Galeyan | Mekanik” ismini neden ve nasıl seçtiniz? 

We can actually hear you thinking “What the heck?!” and completely agree with you. Not being able to understand is one thing -as this is a Turkish company- but not being able to pronounce it, not even a bit… Yes, it sucks. But don’t feel alienated, because our friends here in Turkey cannot pronounce or recall it correctly either! Yay, right? No, it still sucks. We know. And we’re truly sorry on our part as we brought this on us. Anyway, you can call us SGMStudio, or just SGM.

If you still feel interested in the meaning and reasoning of our team’s name after this thread, “Sarraf | Galeyan | Mekanik” is actually a set of nicknames referring each of the founding partners. “Sarraf” means “gold dealer” (not gold-digger!) in Turkish and is the nickname of our Creative Director, Seda, whose strategic role is to create concepts by evaluating and gaining value to the given contextual approach of our clients. Erhun, our musician and composer partner, is called “Galeyan” (“Ebulliance” in Turkish) because of his desire to evoke powerful hidden emotions with his musical work.  Last but not least, our director Can is responsible for, obsessed with and perfectionist about everything technical and mechanical related to imagery, thus the “Mekanik” or “Mechanical” of our team.

“Bu nasıl isim!” dediğinizi duyar gibiyiz ve, yanlış anlamayın, hak veriyoruz. İlk söyleyişte ve hatta okuyuşta algılanması zor, ezberde kalması ise neredeyse imkansız bir ad seçtiğimizin farkındayız. Tüm sürecimize tanık olan arkadaşlarımız dahi şirketin ismini “Serhat Kalyon Makinist” veya “Safran Tereyağı Kekik” gibi akıl almaz şekillerde andıkça, bir yandan kendimize sövüyoruz. Ama diğer yandan da, tam bu gibi serbest çağrışımlar ve benzetmeler nedeniyle akla zarar markamızı daha da sever hale geliyoruz. Çünkü dil sürçmelerine bayılıyoruz! Sizin de bizden bahsederken “aaa, Sahaf Galvanize Makine gibi bi’şey” diyeceğiniz anları sabırsızlıkla bekliyoruz.

Şayet tüm bu tatavanın ardından neden ismimizin “Sarraf | Galeyan | Mekanik” olduğunu merak ediyorsanız, açıklayalım: Aslında bu, üç ortak olarak kendimize verdiğimiz bir dizi mahlas… Kreatif Direktörümüz Seda, işlerimizin kavramsal yaklaşımı ve konseptini hazırlarken, kabaca, bir tür “değerlendirme/değer verme” işine soyunduğu için “Sarraf”ımız… Müzisyen ve kompozitör ortağımız Erhun ise, işleri üzerinden yeni ve saklı duyguları açığa çıkarma arzusu nedeniyle tam bir “Galeyan”. Yönetmenimiz Can ise “Mekanik”liğini, görselliğe dair teknik ve mekanik olana ilişkin geliştirdiği mükemmeliyetçi takıntılarına borçlu.

What kind of equipment do you use in your shootings? | Çekimlerinizde ne tür ekipman kullanıyorsunuz?

For filming; Panasonic HD900, Canon 7D, various lenses, heavy duty field tripods for all-terrain, a custom made programmable motorized slider rig, suction kit for rigging vehicles, 15 mm standard shoulder rig. For sound recording; Tascam DR-680, Rode NTG-3, boom pole. We also rent stuff.

Çekimler için; Panasonic HD900, Canon 7D, türlü çeşitli lensler, arazi çekimleri için ağır saha tripodları, özel el yapımı programalanabilir motorize bir ray, araca kamera bağlamak için vakum kiti, 15 mm standardında omuz rigi. Ses kayıt için; Tascam DR-680, Rode NTG-3, boom pole. Ve kiralanmış her şey…