seda_kayim_horizontal

Graduated from Yildiz Technical University’s Faculty of Architecture, Seda completed her graduate education in History and Theory of Architecture in the same institution. She traveled to Stuttgart, Germany as a guest researcher during her graduate education. She also made the transfer of Kemali Söylemezoğlu’s personal archive to Osmanlı Bankası Müzesi Arşivi (today SALT Araştırma) possible and played a role in the classification and the inventory of the archive.

Seda also started working in Yapı-Endüstri Merkezi (YEM, Building Information Centre) during her graduate education and continued her job as an editor in digital publications (yapi.com.tr, mimarizm.com) in the firm for 3 years. In 2011, she was promoted to the position of Digital Publications Supervisor. During her time in this position, she directed multiple projects regarding the contents, publication politics, information architecture and interface upgrades of YEM portals and took part in managing publicity, marketing and social media activities. Having worked on numerous interviews, news and editorials for YEM Publications, Seda traveled both domestically and internationally for attending many architecture and design related events.

In Fall 2012-2013, Seda acted as a project tutor in Yıldız Technical University and in February 2013, coordinated a mixed-media workshop in YTU, named “Every Individual Consumption Is A Design Production” with Can. She continues working on her academic endeavors as an architectural theoretician candidate.

Seda, who has co-founded Sarraf | Galeyan | Mekanik in August 2012 with Can and Erhun, strives to use her 5 year long experience in publishing, and especially her historical and theoretical knowledge in popular cultural productions, as the Creative Director of the SGM team. Her biggest dream, to present the Turkish architecture and design environment with the teasing and satire she thinks it needs – or in short, producing multi-media publications with one part theory and one part comedy…

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu Seda, yine aynı üniversitenin Mimarlık Tarihi ve Kuramı Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisans eğitimi sırasında Almanya’da, Stuttgart Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak bulundu. Aynı zamanda Kemali Söylemezoğlu’na ait kişisel arşivinin Osmanlı Bankası Müzesi Arşivi’ne (bugün SALT Araştırma) katılmasını sağladı ve bu arşivin tasnifi ve envanterlenmesine katkıda bulundu.

Yine yüksek lisansı sırasında Yapı-Endüstri Merkezi’nde (YEM) çalışmaya başlayan Seda, 3 yıl süresince kurum bünyesindeki sanal yayınlarda (yapi.com.tr, mimarizm.com) editörlük yaptı. 2011 itibariyle ise Sanal Yayıncılık Sorumlusu olarak atandı. Görevi süresince YEM portallerinin içerik, yayıncılık politikası, bilgi mimarisi ve arayüz güncellemelerine yönelik projelerin yöneticiliğini üstlendi; portallerin tanıtım, pazarlama ve sosyal medya faaliyetleriyle ilgilendi. Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları için çok sayıda röportaj gerçekleştiren, haber ve haber dosyaları hazırlayan Seda, yurtiçi ve yurtdışında da davetli olarak mimarlık ve tasarım odaklı etkinliklere katıldı.

2012-2013 Güz döneminde Yıldız Teknik Üniversitesi’nde proje yürütücülüğü yapan Seda, Şubat 2013’de yine YTÜ’de ancak bu kez Can ile birlikte “Her Bireysel Tüketim Bir Tasarım Üretimidir” başlıklı mixed-media atölyesinin yürütücülüğü yaptı. Mimarlık kuramcısı adayı olarak akademik çalışmalarına da devam ediyor.

Ağustos 2012’de Erhun ve Can ile birlikte Sarraf | Galeyan | Mekanik’i kuran Seda, 5 yıllık yayıncılık ve içerik yöneticiliği deneyimi ile, özellikle popüler kültür üretimlerine odaklanan tarih ve kuram birikimini, ekibin Kreatif Direktörü olarak değerlendirmeye gayret ediyor. En büyük hayali ise, Türkiye mimarlık ve tasarım ortamına -ihtiyacı olduğuna inandığı- muzipliği, hicvi getirecek, kısaca bir ayağı kuramda diğer ayağı ise komedide olan multi-medya yayınlar kazandırmak…